CyprianCiuła Lampy Designerskie

Mieszkaj komfortowo

 

Instaluję nowoczesne instalacje w mieszkaniu i domu .

                              INTELIGENTNY DOM

 

      W ostatnich latach instalacje elektryczne ewoluują w kierunku automatyzacji oraz integracji różnych podsystemów.

Wszystko ma na celu uzyskanie większej wygody i wyższego stopnia zabezpieczenia domu. Przykładem systemów technicznych, które są coraz częściej używane w naszych domach mogą być elektrycznie sterowane rolety i żaluzje, ściemniacze oświetlenia, klimakonwektory wentylatorowe do ogrzewania i chłodzenia oraz systemy antywłamaniowe z kamerami .

Aby całkowicie spełniać wymagania użytkownika, muszą one pracować synergicznie. Wszystko to wymaga tworzenia systemów elektrycznych

o bardzo elastycznych właściwościach, które można z łatwością konfigurować i rozbudowywać, zgodnie z różnorodnymi i zmieniającymi się potrzebami użytkowników. Tradycyjny system spełniający wszystkie powyższe funkcje charakteryzuje się oczywiście wielką złożonością obwodów i jest przeznaczony do zarządzania pojedynczą funkcją, bez żadnej możliwości modyfikacji czy zintegrowania z innymi systemami. Rozwiązaniem dla wyżej wymienionych ograniczeń jest technologia magistrali cyfrowej, która wykorzystuje „inteligentne” urządzenia , zdolne do komunikowania się ze sobą, połączone parą przewodów „BUS” służących do zasilania elektrycznego całego systemu, a także do przenoszenia informacji .

 

 

KNX

 

Zalety stosowania technologii KNX do sterowania domu .

System KNX oferuje dużą elastyczność za przystępną cenę. Instalacje systemu KNX można sprawnie rozbudowywać i wielokrotnie dostosowywać do nowych wymagań zarówno w nowo budowanych, jak i istniejących obiektach: domach mieszkalnych , biurach .

Niskie koszty eksploatacji .

System KNX zapewnia długofalowe obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektu poprzez włączanie odbiorników takich jak klimatyzacja, ogrzewanie, oświetlenie tylko wtedy, kiedy są naprawdę potrzebne. Funkcje te sterowane są w pełni automatycznie z wykorzystaniem profili czasowych oraz czujników ruchu i obecności, co przynosi znaczne oszczędności energii, szczególnie w biurach i budynkach .

Technologia KNX pozwala połączyć współczesne technologie w jeden system

Energooszczędność

Komfort

Elastyczność

Bezpieczeństwo i ochrona

 

 

Właściwie dobrane oświetlenie wpływa korzystnie

zarówno na estetykę wnętrza, jak i komfort osób,

które w nim przybywają. Bez wątpienia możliwość zaprogramowania

scen świetlnych, zgodnie z indywidualnymi

wymaganiami użytkownika, to najpopularniejsza funkcjonalność

systemu. EXTA FREE CONTROLLER przy współpracy

z odpowiednimi odbiornikami systemu EXTA FREE

umożliwia sterowanie oświetleniem tradycyjnym oraz

oświetleniem LED. Sterowanie możliwe jest z poziomu

urządzeń mobilnych oraz nadajników EXTA FREE (pilot

radiowy, nadajnik klawiszowy itp.). Oświetlenie może

być sterowane indywidualnie lub grupowo. Poza typową

funkcjonalnością załącz/wyłącz oraz regulacją natężenia

oświetlenia użytkownik ma możliwość tworzenia indywidualnych

scen świetlnych oraz programowania funkcji

czasowych i logicznych. Dzięki nim oświetlenie włączy się

automatycznie zgodnie z ustawieniami zaprogramowanymi

przez użytkownika, bądź wtedy gdy jest to konieczne.

Sterowanie oświetleniem może mieć zarówno charakter

pojedynczego zdarzenia, jak i powtarzać się cyklicznie

(zgodnie z zadaną datą, godzina, dniem tygodnia czy stanem czujników) lub też losowo.

EXTA FREE CONTROLLER dzięki współpracy z bezprzewodowymi czujnikami temperatury oraz głowicami termostatycznymi i sterownikami układów klimatyzacji w standardzie Z-WAVE, a także odbiornikami systemu EXTA FREE zapewnia całkowitą kontrolę nad

temperaturą panującą w budynku. Sterowanie może odbywać się w trybie załącz/wyłącz w zależności od zaprogramowanej temperatury lub dodatkowo według ustalonego programu czasowego. Wizualizacja temperatury z podziałem na pomieszczenia pozwala użytkownikowi

na szybką ocenę panujących w budynku warunków oraz podejmowanie działań mających na celu skorygowanie temperatury w pomieszczeniach zgodnie z oczekiwaniami. Analiza stanu czujników pozwala na precyzyjne sterowanie systemem ogrzewania i klimatyzacji, w taki sposób aby zapewnić komfort cieplny tak ważny dla dobrego nastroju i zdrowia domowników .