CyprianCiuła Lampy Designerskie

Każda instalacja się starzeje. Poza tym wciąż wchodzą nowe technologie i zmieniają się możliwości techniczne. Z tych powodów, podejmując decyzje o jakimkolwiek remoncie, warto zmodernizować także instalację elektryczną. W efekcie zwiększa się komfort mieszkania, podnosi bezpieczeństwo eksploatacji i zmniejsza zużycie energii. A nakłady wcale nie muszą być wielkie. Nawet wtedy, gdy planujemy wyposażyć dom w automatykę budynkową. Przezorna instalacja pozwala na znaczną redukcję kosztów.

 

Zróbmy podstawy

 

Podstawą jest właściwe ułożenie przewodów, zasilających oraz służących do przekazywania informacji. Powinny one znaleźć się wszędzie tam, gdzie możliwe jest potencjalne ich wykorzystanie. A także do miejsc, w których może nastąpić w przyszłości rozdział, ewentualnie wykorzystanie, dopływającej energii lub informacji.

 

1) Zarówno instalacja przewodowa jak radiowa mogą zostać wyposażone w serwery zapewniające sterowanie za pośrednictwem smartphonów, czy tabletów. Takie rozwiązanie też pozwala na rozłożenie wydatków w czasie.

2) Rozłożenie inwestycji w nowoczesną instalację w czasie może polegać między innymi na przenoszeniu istniejących urządzeń i dodawaniu nowych lub zmienianiu standardu osprzętu z tańszego na docelowy wybrany przez architekta. Jest to możliwe, ponieważ do wszystkich urządzeń danego producenta oferowana jest szeroka gama klawiszy i ramek diametralnie zmieniających stylistykę i kolorystykę.

3) Rozwiązania radiowe można instalować sukcesywnie. Pomieszczenie po pomieszczeniu. Dzięki temu finansowanie można rozciągnąć na dowolnie długi okres.

 

Ważnym aspektem określania zakresu modernizacji jest możliwość stopniowego ponoszenia kosztów. Dobry projektant automatyki budynkowej umożliwi późniejsze wyposażanie mieszkania w niemal dowolne funkcje. Jeśli przezornie zaplanuje miejsca, do których należy doprowadzić przewody instalacyjne i zostawi miejsce do późniejszego instalowania różnych urządzeń.

 

Wyposażanie mieszkania względnie domu może zostać podzielone na etapy. Najpierw zostanie zapewnione funkcjonowanie domu.

 

Przykładowo w jednej puszce podtynkowej z doprowadzonym przewodem magistralnym można zamontować zarówno pojedynczy przycisk służący np. wyłącznie do załączania jednej lampy, a równie dobrze może tam się znaleźć inteligentny 12 przyciskowy łącznik, którym da się załączać i wyłączać 24 obwody. W tej samej puszce można umieścić regulator temperatury pomieszczenia wyposażony w 10 przycisków. Takie urządzenie służące do sterowania ogrzewaniem (podłogowym, konwekcyjnym i wyposażonym w wentylator), klimatyzacją w cyklu dobowym lub tygodniowym, posiada trzy temperatury (komfortową, oczekiwania i nocną) oraz funkcję ochrony przez zamarzaniem, przegrzewaniem i kondensacją, z możliwością dowolnego przełączenia. Oprócz tego w urządzeniu wbudowany jest zegar sterowniczy i wyświetlacz LCD. A jego klawisze umożliwiają załączanie 20 obwodów. Klawisze można wykorzystać także do załączania, ściemniania, sterowania żaluzjami (podnoszenie i przekręcanie listew), przywoływania scen (obejmujących dowolną ilość dowolnych urządzeń, wliczając w to np. sprzęt RTV). Bez jakiejkolwiek ingerencji w docelowo wykończoną powierzchnię ściany. Tylko jeden otwór i tylko jeden przewód pozwalają zrealizować niemal dowolną funkcję sterowniczą, gdyż oprócz wyżej opisanych jest jeszcze szereg innych możliwości wykorzystania każdego z klawiszy, np. do uruchamiania sekwencji następujących po sobie (bezwarunkowo lub warunkowo) zdarzeń. Nigdy jednak nie można wykluczyć sytuacji, w której zabraknie miejsca dla jakiejś funkcji, np. pomiaru wilgotności lub CO2.

 

Wtedy też nie ma problemu, gdyż wystarczy obok istniejącej puszki podtynkowej wywiercić (wiertarką z dołączonym odkurzaczem, aby nie pobrudzić otoczenia) precyzyjny otwór na kolejną puszkę i połączyć je przewodem magistralnym.

Warto jest też przewidywać nieprzewidywalne. To proste zadanie polegające na doprowadzaniu przewodów do miejsc, potencjalnego ich wykorzystania. Do takich miejsc zalicza się wszelkie przestrzenie nad podwieszonym sufitem

Gdy czegoś zabraknie, można łatwo doprowadzić instalację. Na przykład rozkładając ją  najkrótszą drogą doprowadzać do właściwego miejsca. Niemal bez ingerencji z eksploatowane pomieszczenie.

wyposażania domu w inteligentną instalację jest obsługa za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Zarówno instalacja przewodowa jak radiowa mogą zostać wyposażone w serwery zapewniające sterowanie za pośrednictwem smartphonów, czy tabletów. Takie rozwiązanie też pozwala na rozłożenie wydatków w czasie, gdyż w urządzenia mobilne nie trzeba inwestować. One są używane codziennie. Niektórzy decydują się na obsługę domu za pomocą tego właśnie sprzętu. Na ścianach instalują jedynie kilka przycisków systemowych, tylko w najważniejszych miejscach. Np. przy wejściu do domu. Wystarczy zainstalować i uruchomić wszystkie urządzenia wykonawcze i systemowe oraz serwer, aby móc wszystkim sterować. Przyciski, czujniki, regulatory temperatury i tym podobne urządzenia mogą być instalowane sukcesywnie. W miarę potrzeb i możliwości.

Modernizacji nie da się odkładać w nieskończoność. Każda instalacja wymaga utrzymywania we właściwym stanie technicznym. Poza tym zmieniają się potrzeby. Wzrasta zapotrzebowanie na komfort i bezpieczeństwo. Osoby przezorne starannie przygotowują się do prac w taki sposób, by nie płacić dwa razy za to samo. Dlatego od razu przygotowują się do wyposażenia domu w mądrą instalację. Stanowi ona bazę, na której powstaje system sterowania. W wielu przypadkach można łączyć elementy instalacji tradycyjnej z nowoczesną. Wejścia binarne umożliwiają korzystanie z konwencjonalnych łączników. Jest to korzystne szczególnie tam, gdzie niewielka ilość obwodów jest sterowana z dużej ilości miejsc. Mądrze poprowadzona instalacja magistralna może być wykorzystywana na różne sposoby. Nie tylko do przesyłania telegramów magistralnych, ale także sygnałów analogowych. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest. najpierw samodzielne, poznanie możliwości instalacji magistralnych, a następnie ustalenie z fachowcami zakresu działań, a w końcu opracowanie harmonogramu realizacji.